אוהד: 050-5959529

דואר אלקטרוני: ohadshalev@gmail.com